Jana Plauchová

PLAUCHOVÁ JANA

(1987) pochádza z Banskej Bystrice. Od malička ju fascinoval vesmír a prírodné vedy. Absolvovala Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore systematická biológia a ekológia, pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove a molekulárnu biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2012 jej vyšiel prvý román Nula kelvinov s podtitulom Ja neexistujem, ty neexistuješ. V súčasnosti žije v Žiari nad Hronom, kde pôsobí ako odborná pracovníčka Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella. Pre laikov i odbornú verejnosť prednáša o tragédii raketoplánu Columbia, témou jej prednášok je aj otázka existencie mimozemského života.

Dotyky budúcnosti (2014 | Poviedky, µ-príbehy)
Večnosť omylov (2013 | Sci-fi triler)
Úvod do teórie chaosu (2016 | Sci-fi triler)
Druhá planéta (2019 | Sci-fi triler)
Nula Kelvinov (2022 | Fantasy)