Jarkovská Erika

Erika Jarkovská sa na knižnom trhu etablovala ako autorka historických dobrodružno-romantických a spoločenských príbehov z prostredia Severnej Ameriky 19. a 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa opiera o námety historických udalostí a životy skutočných dejinných postáv. Je známa svojím obdivom k Indiánom – k ich kultúre, spätosti s prírodou a úcte k Zemi. Tieto posolstvá sa snaží odovzdať aj čitateľom. Okrem nich vyzdvihuje lásku, ľudské šťastie, naplnenie zmyslu života a porozumenie medzi kultúrami. Doteraz jej vyšli tieto romány: Mŕtvi nemôžu milovať (2015), Osamelé vtáča (2015), Spútaná divočinou (2016), Posledný potomok (2017). V roku 2016 si založila vlastné vydavateľstvo Enribook.