Zasielanie rukopisov

Ak máte záujem o vydanie svojho diela v našom vydavateľstve, pošlite rukopis mailom (ao@artisomnis.sk) najlepšie vo formáte MS Word. Rukopis neposielajte vytlačený, ani na externých nosičoch. K rukopisu priložte aj anotáciu a krátky životopis autora, najmä vo vzťahu k literárnym aktivitám.

V prípade, že nás rukopis zaujal, do troch mesiacov sa vám ozveme. V opačnom prípade o vydanie nemáme záujem. Posudky ani hodnotenia neposkytujeme.

Pred odoslaním nového rukopisu odporúčame, najmä začínajúcim autorom, aby si prečítali tieto texty: Spisovateľská alchýmia a Z vydavateľskej kuchyne.