Zora Červenáková: Vitajte v sklade života

Zora Červenáková: Vitajte v sklade života

Zora Červenáková: Vitajte v sklade života

2019 | mimo edície | 9,90 €

Zbierka vitajte v SKLADE ŽIVOTA je autorkin debut. Básne z posledného obdobia každodennosti sú jej pozvaním do spodstatnenia nevypovedaného, letmo zacíteného, povšimnutého. Uloženého kdesi v zadnej tmavej miestnosti, do ktorej sa často nechodí. Je to pootvorenie dverí. Preberanie sa tým, čo je odložené, odsunuté. Utieranie prachu. Rozjasnenie vnútra, vnemov, úvah, uvedomenia.

Zora Červenáková (1979) sa narodila v Starej Ľubovni. Žila v Košiciach. Teraz žije v Banskej Štiavnici spolu s manželom, spisovateľom Jurajom Červenákom a dcérou Svetlanou. Vyštudovala FF UKF v Nitre  (slovenčina − estetika na ÚLUKu). Momentálne učí slovenčinu a iné predmety na ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.

—–

drahá Sylvia Plathová,

chápem.

ale teraz

dnes

chcem bývať

na hornej polici

kuchynskej linky.

dočasu.

—-

ZOZNAM

zaľahlo mi

MATERSTVOM

MANŽELSTVOM

MATERIÁLNYM SKUPENSTVOM

ozýva sa

HLUCHOTA

—-

smer určený

neviem kam sa podieť

zatváram oči

chaos ma pohlcuje

dúfam, že

úplne

DÚFAM, ŽE ÚPLNE

že nenechá mi nič

z NÁDEJE

je tmavý kút

je posteľ


Viac o autorovi
Zora Červenáková

Kúpiť knihu