Tatiana Macková: Každý si nesie svoj kríž

Tatiana Macková: Každý si nesie svoj kríž

Tatiana Macková: Každý si nesie svoj kríž

2016 | Historický román | Kvety vášne | 10,90 €

Historický román Každý si nesie svoj kríž je tretím voľným pokračovaním série príbehov o živote slovanských panovníkov. Po románe Milica a knieža o franskom kupcovi Samovi a založení Samovej ríše sa autorka v románe Tieňohra venovala Pribinovi a životu v Nitrianskom kniežatstve. V aktuálnom príbehu sa Nitrianske kniežatstvo spamätáva z útoku Moravanov a postupne sa stáva súčasťou Veľkej Moravy. Unikne knieža Pribina po úteku z Nitry svojim prenasledovateľom? Nájde silu začať nový život, aby ochránil syna a splnil tak posledné želanie milovanej manželky? Prekonajú Nitrania ťažký údel podmanených a zmieria sa s prítomnosťou dobyvateľov?

Život v Nitriansku po vpáde moravských vojsk ide ďalej napriek strachu a neistote. Ako smrť, aj láska je nezničiteľná. A prijatie iného náboženstva je v tých ťažkých dobách, keď staré ustupuje novému, často otázkou prežitia.
Sledujte strastiplné putovanie kniežaťa Pribinu po Európe, ako aj osudy Nitranov a Moravanov po obsadení Nitrianskeho kniežatstva a vzniku Veľkej Moravy.

Ukážka:
Žilic, mladý veliteľ jazdy, sa obzrel. Už dlho si robil o knieža starosti. Vidiac jeho neprítomný výraz a chlapča, zvíjajúce sa od bolesti, prihnal koňa tesne k nemu. Naklonil sa v sedle, natiahol ruku a chytil Pribinovo predlaktie.
„Pane, spamataj sa! Ubližuješ chlapcovi!“
Na zvuk jeho hlasu i nečakaný dotyk knieža zažmurkal, ani čo by sa preberal zo spánku. Obrátil k nemu hlavu.
„Ubližuješ Koceľovi,“ zopakoval dôrazne Žilic.
Nechápavo pozrel na syna. Pohľad sa mu okamžite vyjasnil a muž s ľakom uvoľnil zovretie.
„Odpusť, synak, odpusť,“ tíšil dieťa, teraz ho k sebe nežne vinúc.
Žilic zdvihol ruku, aby zastavil ostatných jazdcov.
„Musíme si oddýchnuť. Kňažic je unavený a hladný. Ani nám neuškodí uhasiť hlad aj smäd.“
Pribina sa obzrel, akoby si až teraz uvedomil ubiehajúci čas. Deň sa chýlil ku koncu. Je možné, že to všetko sa odohralo iba v dnešné ráno? Neveril, stále neveril, že nesníva najhorší
sen svojho života. V jednom okamihu prišiel o všetko. O milovanú ženu, o svoju zem, z najlepšieho priateľa sa vykľul zradca a vrah. Vari ho opustili všetci bohovia?! Čím ich tak
rozhneval?!


Viac o autorovi
Tatiana Macková

Kúpiť knihu