Tallo, Jozef

Tallo, Jozef

Tallo, Jozef


Jozef Alexander Tallo (1924-1979), spisovateľ a dramaturg Slovenskej filmovej tvorby, autor viacerých poviedkových zbierok, románov a scenárov pre mládež aj pre dospelých, so širokým žánrovým záberom od vedeckej fantastiky, cez detektívku až po historickú literatúru. Do dejín slovenskej sci-fi sa zapísal románom zo vzdialenej budúcnosti Zelená planéta Zem (1960) a prvou slovenskou zbierkou vedecko-fantastických poviedok Vlasy Bereniky (1961). Pomedzi riadky obťažkané pátosom a hrdinským obetovaním človeka v mene povinnosti necháva preblesknúť iskry humoru a sebaparódie, aby sa, ako v nami vybranej poviedke Umelec života, ľudstvo pri dobývaní neľútostného vesmíru nebralo príliš vážne.


Vyšlo u nás:

Dotyky budúcnosti (2014 | Poviedky, µ-príbehy)