Stožická, Zuska

Stožická, Zuska

Stožická, Zuska


Pod dievčenským menom Zuska Minichová sa na prelome tisícročí stala známou ako finalistka literárnych súťaží (Cena Gustáva Reussa, Cena Karla Čapka, Cena Fantázie). V roku 2001 spojila sily s ďalšími autormi fantastiky Vilom Búrom a Tonom Stiffelom v antológii Mozaika rôznobežných ciest. V roku 2007 vydala zbierku Črepiny z oblohy. Jej poviedky vyšli v samostatnej zbierke aj v poľskom preklade a v medzinárodnom jazyku Esperanto (v časopise Esperantisto Slovaka).


Vyšlo u nás:

Dotyky budúcnosti (2014 | Poviedky, µ-príbehy)
Čas hrdinov (2012 | Fantasy)