Stiffel, Anton

Stiffel, Anton

Stiffel, Anton


Anton Stiffel (1973), inžinier s rozhľadom v oblasti astronómie, astrofyziky a vedecko-technických noviniek, jeden z najvýraznejších autorov „tvrdej“ vetvy slovenskej vedeckej fantastiky. Debutoval časopisecky koncom 90. rokov, umiestnil sa vo finále literárnych súťaží Cena Gustáva Reussa, Cena Karla Čapka a v roku 2002 získal cenu fanúšikov Istron za pôvodnú poviedku. Obľubu medzi čitateľmi mu zaistil cyklus poviedok Zabudnutý vesmír. Jeho raná tvorba vyšla v antológii Mozaika rôznobežných ciest (2001). Presadil sa aj v poľskej antológii Zachowuj się jak porządny trup (2008). Ďalšie poviedky publikoval v  elektronických zborníkoch Zárodky hviezd (2010), eFantázia vol. 2 a v časopise Jupiter. V roku 2015 mu vyšla samostatná zbierka poviedok Zabudnutý vesmír.


Vyšlo u nás:

Dotyky budúcnosti (2014 | Poviedky, µ-príbehy)