Štanský, Peter

Štanský, Peter

Štanský, Peter


Riaditeľ Štátneho archívu v Žiline, člen Slovenskej historickej spoločnosti, Spoločnosti slovenských archivárov, Názvoslovnej komisie mesta Žilina, Komisie pre pamätihodnosti mesta Žilina, spoluzakladateľ Staromestských slávností mesta Žilina, nositeľ Križkovej a Sasinkovej medaily za rozvoj slovenského archívnictva, pamätnej medaily mesta Žilina, publicista a historik, autor viacerých publikácií o histórii Žiliny a regiónu.


Vyšlo u nás:

Potulky starou Žilinou 2 (2012 | Dokument)
Potulky starou Žilinou (2010 | Dokument)