Spáda, Michal

Spáda, Michal

Spáda, Michal


(1980), autor, spoluzakladateľ fanzinu Hlboký hrob a občianskeho združenia Mastodont. Presadil sa poviedkami v Cene Fantázie a Cene Gustáva Reussa, neskôr redigoval edíciu Margo. Je zostavovateľom a jedným z autorov poviedkovej antológie Neželané dedičstvo po neobľúbenom strýkovi (2006). Venuje sa prekladom z angličtiny.


Vyšlo u nás:

Čas hrdinov (2012 | Fantasy)
Farby strachu (2011 | Poviedky, µ-príbehy)
Neželané dedičstvo po neobľúbenom strýkovi (2006 | Poviedky, µ-príbehy)