Šochová, Anna

Šochová, Anna

Šochová, Anna


(1959), je českou autorkou originálnych fantasy (Zeóla, Výměna, Vládci močálu, Ochránce rodu, Záskok), normálnych hororov bežného dňa (Panenka, A Bůh to vidí, Talent od Světlonoše, Zlaté české ručičky a mnohých ďalších), klasických rozprávok (štyri z nich vyšli v ruštine) a projektu „živej“ e-knihy Až sroste kámen s funkčným blogom hlavnej hrdinky.


Vyšlo u nás:

Kniha bolesti (2013 | Poviedky, µ-príbehy)