Slovík, Medard

Slovík, Medard

Slovík, Medard


Medard Slovík (1973, Námestovo) publikoval v periodikách Mladé rozlety, Dotyky, Slovenské pohľady, Romboid. Debutoval knihou krátkych próz Medardovská kvapka (1999), ktorú vydal vlastným nákladom. Vo vydavateľstve Solitudo mu vyšla poeticko-fantazijná novela Kont(a)ranto (Námestovo, 2003) a vo vydavateľstve Rak zbierka básní Horské dúšky medu (Budmerice, 2007). Kniha Psie modré nebo (Kordíky, 2014) obsahuje krátke prózy spomienkového, cestopisného a reportážneho charakteru. Autor je absolventom Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Žije v Rabčiciach a pôsobí ako knihovník-informatik v Mestskej knižnici v Námestove, je organizátorom literárnych besied, exkurzií a jesenných autorských čítaní (s finančnou podporou Fondu pre podporu umenia) so známymi súčasnými slovenskými spisovateľmi, v roku 2017 sa uskutočnil už šiesty ročník.


Vyšlo u nás: