Rankov, Pavol

Rankov, Pavol

Rankov, Pavol


Pavol Rankov (1964), absolvoval štúdium knihovedy na FFUK v Bratislave, kde dnes pôsobí ako docent na Katedre knižničnej a informačnej vedy. Vydal zbierky poviedok S odstupom času (1995, 2003 v bulharčine, 2010 v maďarčine), My a oni / Oni a my (2001), V tesnej blízkosti (2004, 2005 v maďarčine, 2007 v arabčine). V roku 2008 vydal svoj románový debut Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy), ktorý vyšiel aj v češtine (2010). Je tiež autorom odbornej publikácie Masová komunikácia, masmédiá a informačná spoločnosť (2002). V roku 2014 mu vyšiel román Matky, v roku 2016 zbierka poviedok Na druhej strane a v roku 2017 kniha Miesta, čo nie sú na mape. Je laureátom Ceny Ivana Kraska (1995) a držiteľom medzinárodnej literárnej ceny Premio Letterario Internazionale “Jean Monnet” (1997) udeľovanej talianskym ministerstvom kultúry. Žije v Bratislave.


Vyšlo u nás:

Farby strachu (2011 | Poviedky, µ-príbehy)