Pfliegel, Miroslav

Pfliegel, Miroslav

Pfliegel, Miroslav


Pracuje na Žilinskej univerzite ako riaditeľ vydavateľstva EDIS. Venuje sa fotografickej tvorbe a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Je dlhoročným predsedom fotoklubu Gama na Žilinskej univerzite, ktorý od roku 1978 pravidelne organizuje Bienále medzinárodného salónu fotografie Doprava. Usporiadal sedem tematických výstav Premeny Žiliny, porovnávajúce históriu a súčasnosť mesta a v roku 1989 vydal rovnomennú knihu spolu s Gustávom Krušinským.


Vyšlo u nás:

Potulky starou Žilinou (2010 | Dokument)

Potulky starou Žilinou 2 (2012 | Dokument)