Peter Frankl: V mene krvi

Peter Frankl: V mene krvi

Peter Frankl: V mene krvi

2016 | historický román | mimo edície | Novinka | 12,90 €

Román V MENE KRVI je ságou židovskej rodiny Schwarzovcov, ktorá na pozadí historických súvislostí v priebehu niekoľkých storočí zachytáva okamihy, ovplyvňujúce životy jej príslušníkov. Košatý príbeh je plný dramatických zvratov, nádejí a sklamaní, úspechov či pádov, šťastných i tragických osudov jednotlivých protagonistov od druhej polovice 17. storočia do medzivojnového obdobia 20. storočia v rámci stredoeurópskeho priestoru. Pod vplyvom okolností boli Schwarzovci z generácie na generáciu nútení hľadať miesto na pokojný život vždy v nových lokalitách vtedajšej monarchie, no odchody a úteky im riešenie nepriniesli. Rodinné putovanie sa uzavrelo až tam, kde pred dávnymi rokmi začalo: v Palestíne.

Ukážka:

Ohmataná kniha sa mu v rukách otvorí a on s údivom zbadá ukrytý malý zošit. Na jeho prvej strane je nápis Mojim synom. Áno, je to otcov rukopis, ale prečo je taký divný, akoby
roztrasený? Albert sa začíta do obsahu a znovu je prekvapený. Autor, teda Max, sa pokúša zobraziť históriu ich rodiny. Sú tu údaje o jej živote vo Viedni, na Morave i v Uhorsku. Otec text zrejme písal dlho, farby atramentu sa striedajú, aj prevládajúca modrá má rôzne odtiene. Okrem toho, po niektorých odsekoch sú väčšie medzery. K týmto miestam sa asi chystal ešte niečo dopísať.
Albert sa čuduje. Nikdy netušil, že Max sa zaujíma o históriu, o dejiny svojho rodu. Bral ho vždy ako suchého úradníka bez nejakých zvláštnych koníčkov, ktorému čas zaberá najmä
práca a rodina. Nie je na tom nič zlé, ale trochu nuda.
Fakty, ktoré otec zozbieral, sú zaujímavé, musel pátrať v archívoch a matrikách, mať k dispozícii aj nejaké listy z rodinnej korešpondencie. Albert došiel na poslednú stránku. A zase
nepravidelné písmená, ako na prvej strane. Ale veď Max, vzorný úradník, mal uhladený rukopis, litera ako litera, akoby vychádzali z tlačiarenského stroja.


Viac o autorovi
Peter Frankl

Kúpiť knihu