Pero Le Kvet: Perózia

Pero Le Kvet: Perózia

Pero Le Kvet: Perózia

2007 | Poézia | Margo | 5.90 €

PERÓZIA je zbierkou krátkych, hravých patabásničiek, perokresieb a vystrihovačiek, ktoré autor začal písať a kresliť takmer pred 20 rokmi.

PERÓZIA je knižka, ktorá nemá začiatok, ani koniec. Strany nie sú číslované, takže ju čitateľ môže začať čítať od ľubovoľnej strany. Taktiež ju môže prestať čítať na ľubovoľnej strane. Niektoré básničky sú napísané vo forme obrázkov a niektoré obrázky sú nakreslené vo forme básničiek.


Viac o autorovi
Pero Le Kvet

Kúpiť knihu