Pavel Urban: Vínny duet

Pavel Urban: Vínny duet

Pavel Urban: Vínny duet

2006 | Poézia | Žilinská brána | 6.50 €

Kniha je zbierkou básní zrelého autora. Texty sú plné slovných hračiek. Básnické motívy navyše obsahujú príjemné kresby od ilustrátora Martina Dernera.


Viac o autorovi
Pavel Urban

Kúpiť knihu