Pavel Urban: Obrázky z raja

Pavel Urban: Obrázky z raja

Pavel Urban: Obrázky z raja

2005 | Poézia | Žilinská brána | Vypredané | 6.50 €

Kniha je zbierkou básní mladého, ale už ostrieľaného autora, ktorý je laureátom viacerých literárnych súťaží.

Básne sprevádzajú autorove vlastné fotografie, ktorými primaľoval obrázky zo svojho raja. Podľa „krstného otca“ knižky Petra Ničíka:„Poetika Paľa Urbana pramení z očarenia ženou a krásy neviditeľného.“Na cestu k čitateľovi ju Peter Ničík symbolicky poslal vodou z Váhu 2.júna 2005 v kaviarni AF Caffé v žilinskom kníhkupectve Artfórum.

Obrázky z raja vyšli vo vydavateľstve Artis Omnis ako prvý titul v rámci edície Žilinská brána. Edícia Žilinská brána je novým projektom vydavateľstva Artis Omnis, ktorého cieľom je predstaviť verejnosti menej známych autorov zo žilinského regiónu.

„…ostrieľal sa v celoslovenských literárnych súťažiach, v konfrontácii s inými mladými autormi, aj časopisecky, takže má z čoho vyberať. Debut je teda výber, nie zber! Spomínam si v tejto súvislosti na Jožka Urbana a jeho Malého zúrivého Robinsona, paralely sú adekvátne.“

Vojtech Kondrót


Viac o autorovi
Pavel Urban

Kúpiť knihu