Old Rich: Rozhodovanie

Old Rich: Rozhodovanie

Old Rich: Rozhodovanie

2011 | odborná a populárno-náučná literatúra | Žilinská brána | 13.6 €

Kniha Rozhodovanie alebo manuál na život z pohľadu úspešného človeka je adresovaná tým, ktorí stoja pred dôležitými rozhodnutiami, prípadne nie sú spokojní so svojim životom a chcú to zmeniť.

Slovenský podnikateľ, ktorý úspešne prerazil na svetových trhoch, ponúka okrem inšpiratívnych osobných príbehov aj premyslený návod k správnemu rozhodovaniu – základnému kameňu šťastného života. Kniha je pomocníkom na ceste k sebarealizácii.

Ako mnoho iných činností v živote, aj správne rozhodovanie sa dá naučiť. Kľúčom je sebapoznanie, naše schémy rozhodovania a životná filozofia.

Tento kľúč práve držíte v ruke.


Viac o autorovi
Old Rich

Kúpiť knihu