Musilová, Michaela

Musilová, Michaela

 Musilová, Michaela


Michaela Musilová je astrobiologička so zameraním na výskum života v extrémnych prostrediach. Doktorát získala na Bristolskej Univerzite (UK). Študovala a robila výskum na viacerých univerzitách po celom svete. Pracuje s NASA (USA), spolupracuje na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a s niekoľkými svetovými observatóriami.

Zúčastnila sa desiatok simulovaných misií na Mars a Mesiac ako veliteľka posádky a vedúcavýskumu pod záštitou NASA a iných medzinárodných organizácií. V súčasnosti je riaditeľkou a vedúcou misií HI-SEAS pod záštitou International MoonBase Alliance (USA). Pôsobí ako hosťujúca profesorka na FEI STU a na International Space University (Francúzsko), podpredsedníčka SOSA a je vedúcou konzultantkou pre výskum pre Mission Control Space Services Inc. (Kanada).


Vychádza u nás:

Žena z Marsu (2020 | Biografia)

| 30.11. |