Miloš Janoušek: TESTAMENT

Miloš Janoušek: TESTAMENT

Miloš Janoušek: TESTAMENT

2015 | Poviedky | Margo | 11,90 €

Známy pesničkár a publicista prichádza s novou zbierkou poviedok. To, čo sa na prvý pohľad môže javiť ako priamočiary čierny humor či ironická paródia, v sebe skrýva prvky napätia, tajomna, mystiky a absurdity.

Miloš Janoušek sa vo svojich poviedkach netají ani úprimným vzťahom k modernej fantastike.

„Janouškove poviedky obsahujú vzácne málo pesimizmu, ale na druhej strane vyjadrujú určité obavy, známe už z gotických románov, obavy z nebezpečného zasahovania techniky do prírody. Tým akoby Janoušek reflektoval spôsob myslenia a štýl Karla Čapka.“

Robert Pynset, britský slavista