Milan Kováč: Nežná

Milan Kováč: Nežná

Milan Kováč: Nežná

2009 | Poézia | mimo edície | Vypredané | 6.50 €

Básnickú zbierku Nežná možno v kontexte súčasnej slovenskej poézie považovať bezpochyby za prevratnú a predovšetkým ojedinelú. Nielen svojim priehrštím úprimnej ľúbostnej lyriky, no najmä s prihliadnutím na fakt, že autorom je katolícky kňaz. Tridsať básní charakterizuje sila k životu, otvorené intímne vyznania, láska v mnohých podobách a premenách – „Bol som šokovaný, ba po každej básni čoraz šokovanejší,“ výstižne reaguje na verše Milana Kováča spisovateľ Ján Lenčo.

Súvisiace články:


Viac o autorovi
Milan Kováč

Kúpiť knihu