Mellner, Dušan

Mellner, Dušan

Mellner, Dušan


Autor D. Mellner sa narodil v Žiline /1975/, vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ na Katedre pozemného staviteľstva a urbanizmu na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity. Zaoberá sa urbanizmom, projektovaním architektúry a fotografiou, kde sa snaží zachytiť čas. Má za sebou viaceré úspešné výstavy. Zaujíma sa o históriu a dejiny krajiny, miest. Architektúra medzivojnového obdobia mesta Žiliny je jeho prvou knižnou publikáciou.


Vyšlo u nás: