Marián Mrva: Žilina a Alexander Lombardini

Marián Mrva: Žilina a Alexander Lombardini

Marián Mrva: Žilina a Alexander Lombardini

2009 | odborná a populárno-náučná literatúra | Orbis | 9 €

Historik M. Mrva v knihe približuje život a dielo Alexandra Lombardiniho – žilinského advokáta, archivára a autora prvej knihy o histórii Žiliny. Cenným príspevkom publikácie je aj reedícia pôvodného titulu A. Lombardiniho “Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny”, ktorý vyšiel v roku 1874.

Kniha populárnou formou prináša informácie zo života A. Lombardiniho (1851-1897), približuje jeho prácu a dielo, ako aj atmosféru mesta Žilina v kontexte doby, v ktorej Lombardini v Žiline pôsobil. Autor čerpá z podrobného skúmania archívnych dobových dokumentov, svojej dlhoročnej praxe, ako aj z rozhovorov so žijúcimi pamätníkmi, ktorí prišli do kontaktu s Lombardiniho rodinou. Knihu dopĺňajú reprodukcie dobových fotografií a archívnych dokumentov.


Viac o autorovi
Marián Mrva

Kúpiť knihu