Lupečka, Jaroslav

Lupečka, Jaroslav

Lupečka, Jaroslav


Publikovať začal v 80. rokoch minulého storočia vo fanzinoch, neskôr mu poviedky vychádzali v rôznych časopisoch, denníkoch a antológiách. Je prvým slovenským rytierom Rádu fantasy a nositeľom meča. Medzi jeho najznámejšiu tvorbu patrí cyklus poviedok Podivný svet, ktorý v roku 1996 vyšiel pod názvom titulnej poviedky Stopou veľkého Tora v českom jazyku v antológii Oko netvora temnot. Autor sa podieľal aj na komiksových spracovaniach svojich poviedok v časopise Kometa a v denníku Košický večer.


Vyšlo u nás:

Čas hrdinov (2012 | Fantasy)