Lucia Droppová: Vyššie záujmy

Lucia Droppová: Vyššie záujmy

Lucia Droppová: Vyššie záujmy

2010 | Poviedky | Žilinská brána | 6.50 € | ebook: 2.90 €

Kniha je výberom autorkiných poviedkových diel s tematicky rôznorodými príbehmi, ktoré nás svojím obsahom presvedčia o jej nevyčerpateľnej fantázii, invencii a majstrovskom rozprávačskom umení. Sedem príbehov nás uvádza do svetov, vybudovaných na tenkej hranici medzi reálnym a fantastickým, kde sa na pozadí obyčajných udalostí prirodzene odvíjajú nezvyčajné zápletky so šokujúcim rozuzlením.

Poviedky v sebe nesú prvky vedeckej fantastiky, mytológie, hororu a detektívky s dramatickou gradáciou deja, oslavou irónie osudu a tým najčernejším humorom.


Viac o autorovi
Lucia Droppová

Kúpiť knihu

Kúpiť e-knihu