Krčméry, Silvester

Krčméry, Silvester

Krčméry, Silvester


(1924 – 2013) sa narodil v Trnave. Detstvo a mladosť prežil v Banskej Bystrici, kde v r. 1942 maturoval. Počas štúdia medicíny v Bratislave sa zoznámil s chorvátskym kňazom, profesorom Tomislavom Kolakovičom a stal sa aktívnym členom náboženských krúžkov, nazývaných „Rodina“. V roku 1944 sa zúčastnil SNP. V štúdiách neskôr pokračoval v Prahe (v Paríži, v Maroku a v Alžírsku), na Karlovej univerzite promoval v roku 1948. Začal pracovať ako dermatovenerológ v českom pohraničí a neskôr v Košiciach.

V roku 1946 bol prvýkrát zatknutý a vypočúvaný Štátnou bezpečnosťou. Po nástupe na základnú vojenskú službu (1951) ho zatkli a odsúdili na 14 rokov väzenia za vlastizradu. Pár mesiacov pred vypršaním trestu ho – napriek vlastnému nesúhlasu – prepustili. Krčméry sa vrátil k lekárskej praxi a dlhé roky pôsobil v Podunajských Biskupiciach ako röntgenológ. Popri tom sa venoval evanjelizácii mládeže, narkomanov, alkoholikov a väzňov. Aj jeho zásluhou vznikla po celom Slovensku sieť tajných stretiek, ktoré jedinečným spôsobom spájali kresťanov, pomáhali im duchovne rásť a umožnili ich masovú angažovanosť. Krčméry bol s Vladimírom Juklom spoluzakladateľom Spoločenstva Fatima (1974), spoluorganizoval Sviečkovú manifestáciu (marec 1988) a neskôr poukazoval na nebezpečenstvá mečiarizmu. Od osobného priateľa, sv. Jána Pavla II., získal pápežské vyznamenanie Rad sv. Silvestra (1991) a až v roku 2013 spoločne s V. Juklom (in memoriam) získali štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za obranu demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd. Zomrel 10. septembra 2013 v Bratislave.


Vyšlo u nás:

Pravdou proti moci (2014 | Dokument)