Kolektív autorov: Potulky starou Žilinou

Kolektív autorov: Potulky starou Žilinou

Kolektív autorov: Potulky starou Žilinou

2010 | odborná a populárno-náučná literatúra | Orbis | 13.90 €

Publikácia prináša nové poznatky a sumarizuje doteraz známe skutočnosti o histórii Žiliny, budovách a ich obyvateľoch. Ponúka príbehy ľudí, ktorí sa zapísali do dejín mesta. Približuje život Žilinčanov s dôrazom na obdobie konca 19. a začiatku 20. storočia, kedy Žilina prežívala svoje „zlaté roky“.

Viete, kde sa v Žiline nachádzal prvý výťah? Kto sa mohol pochváliť prvým rádiom? Ako sa pilo z črievičky Josephiny Bakerovej? Prečo nezbúrali Immaculatu na Mariánskom námestí? Koľko škody narobili požiare a zemetrasenia? Na čo poslúžil zvon z Burianovej veže?

Odpovede ponúknu texty autorov – historika Mariána Mrvu a archivára Petra Štanského – doplnené fotografiami Miroslava Pfliegela, no najmä dobovými zábermi a reprodukciami archívnych materiálov.


Kúpiť knihu