Hvorecký, Michal

Hvorecký, Michal

Hvorecký, Michal


(1976) spisovateľ a publicista. Do slovenskej fantastiky vstúpil poviedkami v zborníku Krutohlav, ktoré neskôr vyšli knižne spolu s ďalšími, menej žánrovými textami, pod názvom Silný pocit čistoty (1998). Nasleduje ďalšia zbierka, Lovci a zberači (2011), a romány Posledný hit (2003), Plyš (2005), Eskorta (2007) a Dunaj v Amerike (2010). Neskôr mu vyšli knihy: Naum (2012), Spamäti (2013), Troll (2017). Fejtóny vydal súborne pod názvom Pastiersky list (2008). Má stránku hvorecky.sk.


Vyšlo u nás:

Dotyky budúcnosti (2014 | Poviedky, µ-príbehy)
Farby strachu (2011 | Poviedky, µ-príbehy)