Horecký Konštantín

Horecký Konštantín

Horecký, Konštantín


PhDr. Konštantín Horecký (nar. 1925) je známy spisovateľ, publicista a kultúrny činnovník. Ako mladý novinár pôsobil v regionálnych redakciách novín a časopisov, neskôr sa stal zakladajúcim riaditeľom Vydavateľstva Osveta v Martine.


Vyšlo u nás: