Holecyová , Marja

Holecyová , Marja

Hlavačková, Lívia


Ako autorka fantasy série pre mládež Mariotovi dediči patrí do najmladšej generácie slovenských autorov fantastiky. Prvú knihu Predurčenie vydala v roku 2010, v tom istom roku druhú časť Odhalenie. Nasledovalo Blúdenie a Prekliatie v roku 2011. Okrem písania sa aktívne venuje aj mladým začínajúcim autorom.


Vyšlo u nás:

Kniha bolesti (2013 | Poviedky, µ-príbehy)
Čas hrdinov (2012 | Fantasy)