Grupač, Marián

Grupač, Marián

Grupáč, Marián


Autor Marián Grupač je dnes už etablovaný básnik a prozaik. Debutoval v roku 1998 zbierkou básní Cudná noc v Paríži, nasledovala zbierka reflexívnej poézie Dráždenie dažďa (1999) a kniha krátkych próz Z podkrovia Európy (2000). V roku 2001 mu vyšla zbierka básní Smädné čarodejstvá a nasledovala novela Hriešne myšlienky (2002). V roku 2003 Vyšla Grupačovi ďalšia próza s názvom Kšeft a v roku 2004 zbierka poviedok Na život a na smrť. V roku 2005 mu vyšla zbierka básní Noblesa. V roku 2007 vyšla v univerzitnom vydavateľstve sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove (Bulharsko) bulharská mutácia Grupačovej zbierky poviedok Z podkrovia Európy – Ot tavana na Evropa. V roku 2008 predstavil svoju knihu – Slová klamú. Je laureátom niekoľkých literárnych cien doma i v zahraničí. Od roku 2000 pracuje ako redaktor v časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky, v súčasnosti ako zástupca šéfredaktora.


Vyšlo u nás:

Luxus (2009 | Poézia)