Falťanová, Kristína

Falťanová, Kristína

Falťanová, Kristína


(1984) sa narodila v Žiari nad Hronom, kde dodnes žije. Písanie bolo vždy súčasťou jej života. Profesijne sa mu začala venovať v roku 2007 v lokálnych médiách. Neskôr sa presťahovala do Bratislavy, kde pracovala ako redaktorka v šoubizovom časopise. Po dvoch rokoch ju túžba po rodinnom živote priviedla späť do rodného mesta. Uplatnenie našla ako televízna redaktorka, príležitostná scenáristka a moderátorka. Svoje okolie úspešne presviedčala, že prvú knihu napíše na materskej dovolenke, keď bude mať čas a čistú myseľ. Ani jedno, ani druhé síce nemala, no popri pracovných povinnostiach a starostlivosti o syna si svoju túžbu a záväzok splnila. Námet na knihu čerpala z vlastného života, no i zo starostí a z radostí ľudí okolo seba. Je možné, že v jej románe na povrch vypláva nejedno tajomstvo…


Vyšlo u nás:

Modlitba za hriech (2013 | Romantický román)