Dušan Mellner: Architektúra medzivojnového obdobia mesta Žiliny

Dušan Mellner: Architektúra medzivojnového obdobia mesta Žiliny

Dušan Mellner:

Architektúra medzivojnového

obdobia mesta Žiliny

2007 | Odborná a populárno-náučná literatúra | Orbis | Vypredané | 10.90 €

Publikácia predstavuje trochu zabudnuté, ale skvelé obdobie rozvoja Žiliny v prvej polovici minulého storočia. Autor popri doteraz známych faktoch prináša najmä nové, doteraz nepublikované poznatky, čím výrazne prispieva k obohateniu našich znalostí dejín architektúry na Slovensku.

Synonymom tejto doby bolo heslo „Nová doba, nový svet“, ktoré sa odzrkadlilo nielen v živote ľudí a kultúre, ale prejavilo sa najmä v osvojení si architektúry „nového veku“. Je to obdobie avantgardy a nastupujúceho funkcionalizmu, ktorého sa v Žiline zhostili poprední domáci aj zahraniční architekti tej doby.

V meste sa vybudovali jedinečné stavby od P. Behrensa či M.M. Scheera a mnohých ďalších. Žilina sa tak stala jedným z hlavných centier modernej architektúry. Mesto sa v tomto období premenilo na veľké stavenisko, výsledkom čoho bol okrem iného aj vznik „ducha doby“ – „genia loci“, ktorý je prítomný v stavbách a uličkách dodnes.

Kniha prináša okrem faktografických údajoch o stavbách a ich autoroch aj bohatú fotografickú databázu.


Viac o autorovi
Dušan Mellner

Kúpiť knihu