Kontakt

Naše sídlo

Nájdete nás pri moste cez Váh smerom na Čadcu. Orientačný bod je stará plechová vodárenská veža. 10 m od tejto veže je žltá budova, v ktorej sídlime.

Naše fakturačné údaje

Adresa: Artis Omnis, s.r.o., Kysucká cesta 9, 010 01 Žilina

IČO: 36 403 491

DIČ: 2020106902

IČ DPH: SK 2020106902

Bankové spojenie: 
OTP Banka Slovensko, Žilina
Číslo účtu: 5070294/5200
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK62 5200 0000 0000 0507 0294

Tel: 041/5002035

Email: ao@artisomnis.sk

Spoločnosť je registrovaná na OR OS Žilina, oddiel sro, č.vl. 13377/L, dňa 29.1.2002

Zasielanie rukopisov

Ak máte záujem o vydanie svojho diela v našom vydavateľstve, pošlite rukopis mailom (ao@artisomnis.sk) najlepšie vo formáte MS Word. Rukopis neposielajte vytlačený, ani na externých nosičoch. K rukopisu priložte aj anotáciu a krátky životopis autora, najmä vo vzťahu k literárnym aktivitám.

V prípade, že nás rukopis zaujal, do troch mesiacov sa vám ozveme. V opačnom prípade o vydanie nemáme záujem. Posudky ani hodnotenia neposkytujeme.

Pred odoslaním nového rukopisu odporúčame, najmä začínajúcim autorom, aby si prečítali tieto texty: Spisovateľská alchýmia a Z vydavateľskej kuchyne

 


Kontaktovať nás môžete aj cez tento formulár

správa z kontaktného formuláru

6 + 15 =