Čápka, Ján

Čápka, Ján

Čápka, Ján


PaedDr. Ján Čápka (28.3.1932, Horná Krupá) žije v Trnave.

Svoj profesionálny život zasvätil deťom. Pôsobil ako učiteľ v Cíferi, Zvoníčne a v Jaslovských Bohuniciach.

Jeho vzťah k literatúre sa prejavil už v útlom detstve množstvom prečítaných kníh, neskôr vznikli aj prvé vlastné literárne pokusy. Ako učiteľ venoval mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu tvorivého písania žiakov, najlepšie práce žiakov vyšli v dvoch literárnych almanachoch. Od roku 1990 viedol školský časopis Lienka.

Po odchode do dôchodku sa Ján Čápka začal naplno venovať tvorbe pre deti – od roku 1995 uverejňoval v detských časopisoch : Včielka, Zornička, Vrabček, Super Ohník a v detskej prílohe kalendára SSV v Trnave Pútnika svätovojtešského.

Vo svojej tvorbe pre deti sa orientuje na básničky, veršovanky, riekanky a hádanky, ktoré sú vhodné na precvičovanie pamäti, ale tiež odhaľujúce čaro detského sveta s podmanivými hrami a záľubami. Sú medzi nimi typické detské vymýšľance i úsmevné pohľady do sveta fantastiky, ale aj na vážne veci. Okrem iných titulov v rôznych vydavateľstvách mu v roku 2008 vyšla v našom vydavateľstve Artis Omnis básnická zbierka pre deti Čvirikance, v ktorej sa fantázia básnika prelína s čarovnou fantáziou nádherných detských ilustrácií. V tejto zbierke sa autor pomocou básnického slova snažil deťom odhaliť krásu života a prírody. Zbierka zachytáva atmosféru detského sveta v dotyku s prekrásnou prírodou v jej ročných premenách i zaujímavými stretnutiami s mnohými zvieratkami, ktoré nás obklopujú. Čápka sa svojím zvýšeným dôrazom na tvorivú prúcu s veršom zameral na uplatňovanie princípu hry so slovom a zvukom.


Vyšlo u nás:

Čvirikance (2008 | Pre deti)