Bhujun, Renata

Bhujun, Renata

Bhujun, Renata


(1969) sa narodila v Bánovciach nad Bebravou. Vyštudovala sociálnu prácu a viac ako dvadsať rokov sa jej profesionálne venovala. Pod menom Renata Beňačková

debutovala románom Bol si mojím omylom (2011). Nasledovali tituly: Žila som v tme (2011), Odpúšťam a milujem (2012) a pod menom Renata Bhujun jej v roku 2013 vyšiel román Kým hviezdy svietia.

„Píšem o živote… Základom každého môjho príbehu je skutočná udalosť, ktorá sa dotkla priamo mňa alebo niekoho z okruhu mojich známych. Od tohto základu začínam vychádzať, a to všetkými smermi. Príbeh sa potom začne odvíjať sám, s pomocou pani Múzy,“ hovorí autorka o svojej tvorbe.


Vyšlo u nás:

Matky a macochy (2014 | Romantický román)