Lucia Sárköziová: Nezábudky v burine

2013 | Poézia | Žilinská brána | 6.9 €

Nezábudky v burineNová nádej slovenskej poetickej tvorby Lucia Sárköziová (1994) žije v Žiline. Svoje prvé básne napísala v dvanástich rokoch. Ako sama vraví: „Píšem z viacerých dôvodov – z osobnej potreby písať, z pocitu, že tým niečo dobré dávam ďalej, chcem dať každému vedieť, že v tom nie je sám − či už v bláznivých snoch alebo ťažkých myšlienkach. Tiež je to môj vyjadrený obdiv ku kráse naokolo...“

  Viac...


Pavel Elgyütt: Zoblečený do ozveny

2011 | Poézia | Žilinská brána | 6.5 €

Zoblečený do ozvenyBásnická zbierka Pavla Elgyütta má zvláštny osud, predovšetkym v tom, že autor sa jej, žiaľ, nedožil - odišiel práve v čase, keď kniha opúšťala brány tlačiarne. Počas svojho života sa angažoval v paralympijskom hnutí - sám pripútaný na vozík po nešťastnom úraze. Jeho básne sú napriek nepriazni osudu plné odhodlania a lásky k životu.

  Viac...


Marián Grupač: Luxus

2009 | Poézia | Žilinská brána | 8 €

LuxusZľahka dekadentnú básnickú zbierku Luxus tvoria dva celky, cyklus Mučiareň a cyklus Svetlo. V prvom z nich sa v sugestívnych obrazoch analyzuje citovú rozorvanosť a milenecké konflikty autorského subjektu. Príčinou utrpenia je láska, respektíve to, čo z nej ostalo. V cykle Svetlo autor v ľahkých impresiách a artistných obrazoch predstavuje svoje videnie skutočnosti, akoby okom surrealistického filmára. V dramaturgii básnickej zbierky druhá časť umocňuje prvú. Svetlo, akoby prenikajúce do mučiarne, zvýrazňuje kontúry bolesti, ktorá je v prvej časti prežívaná s mimoriadnou intenzitou. Bolesti, ktorá postupne vyhasína a napĺňa človeka životne potrebnou melanchóliou.

  Viac...


Milan Kováč: Nežná

2009 | Poézia | mimo edície | Vypredané | 6.5 €

NežnáBásnickú zbierku Nežná možno v kontexte súčasnej slovenskej poézie považovať bezpochyby za prevratnú a predovšetkým ojedinelú. Nielen svojim priehrštím úprimnej ľúbostnej lyriky, no najmä s prihliadnutím na fakt, že autorom je katolícky kňaz. Tridsať básní charakterizuje sila k životu, otvorené intímne vyznania, láska v mnohých podobách a premenách - „Bol som šokovaný, ba po každej básni čoraz šokovanejší,“ výstižne reaguje na verše Milana Kováča spisovateľ Ján Lenčo.

  Viac...


Pero Le Kvet: Perózia

2007 | Poézia | Margo | 5.9 €

PeróziaPERÓZIA je zbierkou krátkych, hravých patabásničiek, perokresieb a vystrihovačiek, ktoré autor začal písať a kresliť takmer pred 20 rokmi.

  Viac...


Pavel Urban: Vínny duet

2006 | Poézia | Žilinská brána | 6.5 €

Vínny duetKniha je zbierkou básní zrelého autora. Texty sú plné slovných hračiek. Básnické motívy navyše obsahujú príjemné kresby od ilustrátora Martina Dernera.

  Viac...


Miloš Ondrušek: Začiatok obdobia dažďov

2005 | Poézia | Žilinská brána | Vypredané | 6.5 €

Začiatok obdobia dažďovKniha je debutovou zbierkou básní.

Zbierka so sebou prináša poéziu plnú symbolickej obraznosti, plnú hmly, tajomných neznámych a prázdnych stupají naplnených dažďovou vodou, ale i poéziu jednoduchú, skratkovitú, až po básne "stĺpy" vedúce nebeské rozhovory.

Beáta Jarošová
novinárka

  Viac...


Pavel Urban: Obrázky z raja

2005 | Poézia | Žilinská brána | Vypredané | 6.5 €

Obrázky z rajaKniha je zbierkou básní mladého, ale už ostrieľaného autora, ktorý je laureátom viacerých literárnych súťaží. „... ostrieľal sa v celoslovenských literárnych súťažiach, v konfrontácii s inými mladými autormi, aj časopisecky, takže má z čoho vyberať. Debut je teda výber, nie zber! Spomínam si v tejto súvislosti na Jožka Urbana a jeho Malého zúrivého Robinsona, paralely sú adekvátne,“ napísal ešte za svojho života Vojtech Kondrót.

  Viac...