Štanský, Peter

Štanský, Peter Riaditeľ Štátneho archívu v Žiline, člen Slovenskej historickej spoločnosti, Spoločnosti slovenských archivárov, Názvoslovnej komisie mesta Žilina, Komisie pre pamätihodnosti mesta Žilina, spoluzakladateľ Staromestských slávností mesta Žilina, nositeľ Križkovej a Sasinkovej medaily za rozvoj slovenského archívnictva, pamätnej medaily mesta Žilina, publicista a historik, autor viacerých publikácií o histórii Žiliny a regiónu.

Vyšlo u nás:
Potulky starou Žilinou 2 (2012 | Dokument)
Potulky starou Žilinou (2010 | Dokument)

Mrva, Marián

Mrva, Marián Historik, múzejník, dlhoročný riaditeľ Považského múzea v Žiline a propagátor slovenského drotárstva a histórie Žiliny. Venuje sa drotárstvu, ale jeho srdcovou záležitosťou zostávajú dejiny Žiliny - mesta, kde sa narodil a kde žije. Je autorom viacerých publikácií, napríklad Žilina na starých pohľadniciach či Žilina a Alexander Lombardini.

Vyšlo u nás:
Potulky starou Žilinou 2 (2012 | Dokument)
Potulky starou Žilinou (2010 | Dokument)
Žilina a Alexander Lombardini (2009 | Dokument)

Pfliegel, Miroslav

Pfliegel, Miroslav Pracuje na Žilinskej univerzite ako riaditeľ vydavateľstva EDIS. Venuje sa fotografickej tvorbe a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Je dlhoročným predsedom fotoklubu Gama na Žilinskej univerzite, ktorý od roku 1978 pravidelne organizuje Bienále medzinárodného salónu fotografie Doprava. Usporiadal sedem tematických výstav Premeny Žiliny, porovnávajúce históriu a súčasnosť mesta a v roku 1989 vydal rovnomennú knihu spolu s Gustávom Krušinským.

Vyšlo u nás:
Potulky starou Žilinou (2010 | Dokument)