Čaplický, Peter

Čaplický, Peter Peter Čaplický (1956, Nový Jičín) – žije v Žiline. Literárne začal pôsobiť v časoch svojej aktívnej horolezeckej činnosti. Od roku 1982 publikoval množstvo článkov s cestovateľskou a horolezeckou temati-kou v časopisoch IAMES, Krásy Slovenska, Kormorán a ďalších periodi-kách. Knižnú prvotinu venoval deťom - knihu čínskych rozprávok „Rozprávky z čajových lístkov“ (Knižné centrum, 2005). Inšpirácie nachádza počas svojich pobytov v Číne, kde od roku 1992 pracovne pôsobí.
Aktívne sa venuje aj fotografovaniu, viac ako desať rokov je čle-nom fotoklubu Obzor pri KKS v Žiline a získal množstvo ocenení v celo-slovenských amatérskych súťažiach. Na svojom konte má aj niekoľko samostatných výstav.

Vyšlo u nás:
Ni chao - Dobrý deň, Čína (2008 | Dokument)