Horecký, Konštantín

PhDr.

Horecký, Konštantín PhDr. Konštantín Horecký (nar. 1925) je známy spisovateľ, publicista a kultúrny činnovník.
Ako mladý novinár pôsobil v regionálnych redakciách novín a časopisov, neskôr sa stal
zakladajúcim riaditeľom Vydavateľstva Osveta v Martine.

Vyšlo u nás:
Veselé rozprávanie o ceste do Turecka (2008 | Pre deti)